ZWIAD PRZED ZIMOWISKIEM – BUKOWIEC

W niedzielę 2.12.2018 r pojechałem na Zaolzie do Bukowca , by zobaczyć miejsce naszego przyszłego zimowiska. Bukowiec jest niewielką wioską zamieszkaną przez Czechów i Polaków (około 32 %) blisko styku trzech granic Czech , Słowacji o Polski.  W Bukowcu znajduje się Polska szkoła i przedszkole. Oprócz zobaczenia budynku PZKO gdzie będziemy spali w czasie zimowiska poszedłem na krótką wędrówkę w Beski Śląsko – Morawski , na Girową (840m) .

Tom Wardenga