Zuchowe przygody

BARANEK WIELKANOCNY
Sprawność na święta wielkanocne

Rodzice zaliczają zadania, ale mogą także niektóre zadanie zmienić, na podobne. Chcę aby zuchy miały szansę zdobyć jak najwięcej sprawności.

Każde zadanie od Luka, można rozwiązane wysyłać dh drużynowemu sms. Za każde wykonane zadanie zuchy otrzymują, złoty kamień w punktacji.

KOLEJNA PLANSZA SPRAWNOŚCI
Tym razem proponujemy Zuchom zdobywanie sprawności CUKIERNIK

PLANSZA SPRAWNOŚCI „INTERNAUTA”

Te plansze najlepiej dla zuchów wydrukować i zuchy mogą indywidualnie zdobywać sprawności. Zadanie zaliczają rodzice. Wypełnione zadanie zakolorujemy na rysunku. Po kwarantannie gdy się spotkamy, kto da nam zakolorowaną tą planszę. Dostanie plakietkę sprawności Internauta.

GIMNASTYK

WNUCZEK