Zuchowe przygody

Każde zadanie od Luka, można rozwiązane wysyłać dh drużynowemu sms. Za każde wykonane zadanie zuchy otrzymują, złoty kamień w punktacji.

KOLEJNA PLANSZA SPRAWNOŚCI
Tym razem proponujemy Zuchom zdobywanie sprawności CUKIERNIK

PLANSZA SPRAWNOŚCI „INTERNAUTA”

Te plansze najlepiej dla zuchów wydrukować i zuchy mogą indywidualnie zdobywać sprawności. Zadanie zaliczają rodzice. Wypełnione zadanie zakolorujemy na rysunku. Po kwarantannie gdy się spotkamy, kto da nam zakolorowaną tą planszę. Dostanie plakietkę sprawności Internauta.