Zastęp „Zeus”

Zastępowy: wywiadowca Mateusz Zając
email: matikzaj@op.pl
telefon: 784318829

Zbiórki  w Gorzyczkach

Zastęp „Zeus” Charakterystyka

Zastęp „Zeus” powstał w maju 2018 roku. Nazwa wzięła się od pseudonimu ppor. Leona Smoleńskiego  „żeusa” dowódcy jednego z szwadronów 5 Wileńskiej Brygady AK. Zastępowym został mianowany MateuszzZając przyjmując na stałe pseudonim oficera.  Zastęp działa w  Gorzyczkach. Podzastępowym jest młodzik Szymon Brzdek (721172757)