Z szablą w ręku z Bogiem w sercu.

W  dniu 26 marca w kościele WNMP w Wodzisławiu Śl. odbyła się Msza Św. za ojczyznę w kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej oraz rocznicę wywózki górników śląskich na wschód  (przez Sowietów). 11 harcerzy naszej drużyny brało udział we Mszy, później uczestnicząc

w wieczornicy patriotycznej. Przy śląskim kołoczu zobaczyliśmy prezentację uzbrojenia polskich wojsk od czasów powstania styczniowego do Legionów Piłsudskiego. Cześć i chwała bohaterom.

Tom