Śpij dh Henryku, a w tym grobie, niech się Polska przyśni Tobie.

W piątek wieczór 23.03 dowiedziałem się że nasza drużyna została poproszona przez Komendanta Nycza o to byśmy jako delegacja uczestniczyli w sobotnim pogrzebie dh. phm. Henryka MAGACZEWSKIEGO w Sławkowie. Oczywiście zgodziliśmy się, więc ogłosiliśmy mobilizacje. Pojechaliśmy w 9 osób zaraz po zbiórce zuchów. Po Mszy Św. Odprowadziliśmy druha na cmentarz w towarzystwie sztandarów i orkiestry strażackiej. Czuwaj druhu! Niech Matka Boska przyjmie Cię do swoich hufców.

SławA