Przekaż darowiznę

Istnieje możliwość przekazywania darowizn od osób fizycznych i prawnych na rzecz 5 Wodzisławskiej Drużyny Harcerzy „Wilki” lub V Wodzisławskiej Drużyny Harcerek „Matecznik”. Oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia naszej pracy, jest to również sposób na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przypadku osób fizycznych ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26, ust. 1, pkt 9) mówi, że podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalony po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych.

W przypadku osób prawnych ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18, ust. 1, pkt 1) mówi, że podstawę opodatkowania stanowi dochód ustalony po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych.

Darowizny można dokonywać na poniższe konto:

Okręg Górnośląski ZHR
Bank Spółdzielczy w Wołczynie
 17 8876 0009 0034 9011 2000 0021

Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe (5 Wodzisławska Drużyna Harcerzy „Wilki” lub V Wodzisławska Drużyna Harcerek „Matecznik”)

Ważne jest, aby darowizna została przekazana przelewem bankowym. Zapewniamy profesjonalną współpracę, w tym także wystawienie aktu potwierdzającego dokonanie darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego w celu przedstawienia urzędowi skarbowemu.

Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.