„Per Aspera ad aquila”- Turniej Drużyn Leśnych

„Per Aspera ad aquila”- Przez ciernie do Orłów

Turniej Drużyn Leśnych zaczął się  w piątek wieczorem pod radiostacją gliwicką. Naszym pierwszym zadaniem było odnalezienie keszy- artefaktów z gry geokesz ( rozmieszczone po całym świecie ukryte skrzynki). Następnie przetransportowaliśmy się do Wilczego Gardła – sali gimnastycznej (naszego miejsca noclegowego). Po kolacji było ognisko obrzędowe, na którym przedstawialiśmy ciekawostki, informację o rywalu, oraz zmierzyliśmy się ze scenką problematyczną. W nocy był alarm dla ZZ, wypadek samochodowy- udzielenie I pomocy. Następnego dnia poszliśmy na msze św. do kościoła w Smolnicy, po której była gra w lesie w Smolnicy na zdobywanie punktów z zadaniami( np. budowanie budowli ze szkrzynek, warcaby, piłowanie drewna, strzelanie z łuku, wiatrówki, zagadki, musztra)  oraz gotowanie obiadu. Na koniec był apel na którym ogłoszono wyniki: II miejsce: 1 Racib… Jest jesteśmy Orlą! Czuwaj! Dziękujemy organizatorom i naszemu rywalowi . Na koniec w drodze powrotnej odnaleźliśmy geokesza. Do każdego starczyło i każdemu smakowało:)

autor: Tymek