Zadanie między zbiórkowe

 

SPRAWNOŚCI SZKOCKIE

*

– wie kto to był Wiliam Walles, Robert Bruce, potrafi krótko opowiedzieć o powstaniu szkockim, które dążyło do niepodległości Szkocji
– zna min. 2 szkockie miasta, jezioro, górę. Wie jaka roślina jest symbolem Szkocji (oset) i dlaczego, oraz jaki krajobraz przeważa w Szkocji (słynne szkockie, górskie wrzosowiska)
– uczestniczył w grze/ biwaku/ zbiórce o tematyce szkockiej.
– wie co to jest tartan, miał ubrany na sobie szkocki kilt,
– zagrał wraz z innymi, w krótką szkocką grę, zaśpiewał wraz z innymi szkocką piosenkę, lub maszerował już szkockim marszem
– brał udział w tajnym spotkaniu patriotycznym Szkotów

**

– spełni wymagania sprawności *
– zna historię powstania szkockiego, potrafi krótko scharakteryzować bitwy pod Stirling, Falkrik, Bonnenberg
– obejrzał film „Braveheart” Waleczne serce*  Ma swoją ulubioną postać pozytywną i potrafi uzasadnić dlaczego.
– zna historię powstania szkockiego, potrafi krótko scharakteryzować bitwy pod Stirling, Falkrik, Bonnenberg
– zaśpiewał wraz z innymi pieśń „Auld Lang Syne”, potrafi zaśpiewać I i II zwrotkę tej pieśni,
– opowiedział gawędę o Szkockim bohaterze, albo przygotował zbiórkę, grę, scenkę, lub inny element harcerski o tematyce szkockiej
– potrafi maszerować- marszem szkockim

*(dostępne w internecie)

 

 

Zadania między zbiórkowe:

 

 SPRAWNOŚCI TROPEM WILCZYM

*
– Opowie o trzech wybranych żołnierzach niezłomnych
– Wie o co walczyli żołnierze niezłomni
– Wie przeciw komu i kiedy wybuchło antysowieckie powstanie
– Będzie uczestniczył w biegu Tropem Wilczym , lub innym upamiętniającym żołnierzy niezłomnych
– Wymieni minimum jednego żołnierza wyklętego który był harcerzem
– Jest dumny z bycia Polakiem , ma flagę Polski

**
– Wykona zadania sprawności Tropem Wilczym *
– Zdobył sprawność Niezłomny * (lub wyższego stopnia)
– Przeczyta minimum jedną książkę o żołnierzach wyklętych , lub zobaczy film o wyklętych
– Pomagał w organizacji imprez związanych z pamięcią o żołnierzach wyklętych (inscenizacji historycznej , bieg Tropem Wilczym itp.)
– Przygotuje ognisko o żołnierzach wyklętych i opowie o nich gawędę.
– Opowie o min 6 wybranych żołnierzach wyklętych
– W święta państwowe i harcerskie wywiesza flagę Polski

***
– Wykona zadania sprawności Tropem Wilczym **
– Zdobył sprawność Niezłomny ** (lub ***)
– Zna historię walk minimum 15 żołnierzy wyklętych i umie o nich opowiedzieć
– Zorganizuje lokalną edycję biegu Tropem Wilczym – Pamięci Żołnierzy Wyklętych , lub inną regionalną imprezę poświęconą pamięci żołnierzy wyklętych
– Opowie o II konspiracji harcerskiej z lat 1948 -1953
– Czynnie propaguje w swoim otoczeniu pamięć o żołnierzach wyklętych
– Przygotuje wystawę o żołnierzach wyklętych lub zorganizuje uroczystości upamiętniające żołnierzy wyklętych w swojej szkole ,środowisku
– Przygotuje i opowie minimum 5 gawęd o żołnierzach wyklętych

SPRAWNOŚCI SOLIDARNOŚCIOWE (ZWIĄZANE Z KANWĄ ZIMOWISKA)

SOLIDARNOŚĆ *
1.Wie dlaczego wybuchły strajki i o co walczyli strajkujący robotnicy
2.Wie kim był Lech Wałęsa , Anna Walentynowicz .
3.Wie w którym roku powstała Solidarność .
4. Będzie uczestniczył w przynajmniej jednej grze związanej z Solidarnością
5.Przygotuje strój kanwowy na zimowisko .
6.Jest dumny z bycia Polakiem i umie to uzasadnić .
7. Wie co oznacza skrót KIHAM
8. Zobaczy minimum jeden film związany z tamtymi czasami

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA **
1. Wypełni zadania na sprawność Solidarność* .
2.Umie wymienić co najmniej trzech działaczy Solidarności
3. Wie kto i dlaczego wprowadził stan wojenny w Polsce
4.Zaśpiewa minimum dwie piosenki związane z tamtym okresem
5.Wie Kto był przywódcą Solidarności Walczącej i dlaczego powstała
6. Będzie uczestniczył w przynajmniej dwóch grach związanych z Solidarnością . Solidarnością Walczącą.
7.Opowie krótką gawędę lub przypowieść o tamtych czasach
8. Wie o co walczyli twórcy KIHAM -u i RDH.

KIHAM ***
1.Wypełni zadania sprawności Solidarność Walcząca**.
2.Zorganizuje grę terenową lub przygotuje grę planszową związaną z tymi wydarzeniami.
3.Przygotuje wystawę o Solidarności , Solidarności Walczącej , odrodzonym harcerstwie, lub przygotuje film związany z tymi wydarzeniami .
4.Przygotuje z zastępem min dwie scenki lub napisze piosenkę o tych wydarzeniach .
5.Opowie dwie gawędy o tych wydarzeniach .
6. Przeprowadzi wywiad z działaczem odrodzonego harcerstwa.
6. Zna historie odrodzenia harcerstwa od KIHAM po ZHR
7. Odwiedzi co najmniej jedno miejsce związane z tamtymi czasami (np. muzeum przy kopalni Wujek)
8. Opowie o wpływie pielgrzymek papieża do Polski (1979-1987), zna co najmniej dwa cytaty z przemówień Jana Pawła II .
9. Wie jakie zadanie miała Biała Służba.

SKŁAD APTECZKI OSOBISTEJ
1. PLASTRY Z OPATRUNKIEM W KAWAŁKACH
2. BANDAŻ ELASTYCZNY MAŁY
3. GAZA 3 SZT. (PACZKA)
4. PLASTER BEZOPATRUNKOWY MAŁY
5. SÓL FIZJOLOGICZNA 1SZT.
6. ŚRODEK DO ODKAŻANIA (OKTANISEPT , ASEPT , WODA UTLENIONA , , LUB GAZIKI DO ODKAŻANIA.
7. RĘKAWICZKI LATEKSOWE 1 SZT.

 SPRAWNOŚCI :NIEZŁOMNI

*

– Pozna historię wybranego żołnierza wyklętego ( z 5 Wileńskiej Brygady AK )

– Opowie o nim na zbiórce drużyny lub zastępu

– Będzie nosił jego pseudonim i wyszyje go na klapie munduru

– Będzie o Nim pamiętał w codziennej modlitwie (min. 2 razy w tygodniu )

– W święto Wszystkich Świętych zapali dla Jego pamięci znicz

– Zapamięta dzień Jego urodzin lub inny ważny dzień z jego życia

**

– Pozna historię wybranego żołnierza wyklętego ( z 5 Wileńskiej Brygady AK )

– Opowie o nim na zbiórce drużyny w formie gawędy wybierając jakąś cechę Jego charakteru ważną dla współczesnej młodzieży

– Będzie nosił jego pseudonim i wyszyje go na klapie munduru

– Przygotuje prezentacje multimedialną film lub małą kronikę o wybranym żołnierzu wyklętym

– Będzie o Nim pamiętał w codziennej modlitwie (min. 2 razy w tygodniu )

– W święto Wszystkich Świętych zapali dla Jego pamięci znicz

– Zapamięta dzień Jego urodzin lub inny ważny dzień z jego życia

– Pomoże w przygotowaniu inscenizacji walk żołnierzy wyklętych .

***

– Pozna historię wybranego żołnierza wyklętego ( z 5 Wileńskiej Brygady AK )

– Opowie o nim na zbiórce drużyny w formie gawędy wybierając jakąś cechę Jego charakteru ważną dla współczesnej młodzieży

– Będzie nosił jego pseudonim i wyszyje go na klapie munduru

– Będzie o Nim pamiętał w codziennej modlitwie (min. 2 razy w tygodniu )

– W święto Wszystkich Świętych zapali dla Jego pamięci znicz

– Zapamięta dzień Jego urodzin lub inny ważny dzień z jego życia

– Przygotuje wystawę o żołnierzach wyklętych lub zorganizuje uroczystości upamiętniające żołnierzy wyklętych w swojej szkole ,środowisku

– Przygotuje inscenizację wydarzeń związanych z działalnością żołnierzy wyklętych lub odwiedzi miejsca związane z działalnością żołnierzy wyklętych (akcji , bitew , obozów itp. )

– Opracuje w ciekawy sposób dla młodych ( tekst , rysunki , ilustracje , komiks , zdjęcia ) opracowania dotyczące żołnierzy wyklętych

 

APTECZKA OSOBISTA

Każdy harcerz przygotuje sobie apteczkę osobistą wg załączonego spisu, zastępowy dopilnuje skompletowania apteczek zastępu. Apteczka zastępu może być razem z sakiewką sobieradka. 
Załącznik:

Drużynowy

 
teton dakota

 

Witajcie drodzy wojownicy z rodu Aarona i Benjamina. Naszą ostatnią misją (po przeniesieniu się w czasie) była pomoc Izraelitom w ucieczce z Egiptu. Nasza misja została wykonana- wyprowadziliśmy Izraelitów przez morze Czerwone, posililiśmy się mann… darynkami, zbudowaliśmy arkę, oraz dzięki pomocy Pana zdobyć Jerycho, Kolejna historia biblijna została uratowana…

Waszym zadaniem jest odnaleźć w Piśmie Świętym (najlepiej dziecięcym) te historię i je przeczytać…

Pamiętajcie te informacje ( z tych historii) mogą uratować nam skórę w kolejnej misji…

Szalony Koń