Zadanie między zbiórkowe

KURS ZASTĘPOWYCH „LANCA 2019”

Czuwaj!

Wszystkim kursantom kursu zastępowych „Lanca 2019”. Miałem okazję prowadzić zajęcia z gawędziarstwa i obrzędowości w zastępie. Ale skupmy się najpierw na tym pierwszym. Na kursie zdążyliśmy tylko poruszyć ten obszerny temat, ale jak na zastępowych to i tak dość dużo. Opowiadaliście gawędy na ostatnim kominku, na tym kursie. Zostały już ocenie, jak już mówiłem nie było tragedii, żadna gawęda nie została oceniona nisko. Brałem pod uwagę takie kryteria jak-

– wymyślona historia, fabuła
-sposób opowiadania (głos, ekspresja)
– jak zostało przedstawione przesłanie (prawo)
-honorowy 1pkt. Za opowiadanie w parku

Kto chcę punktację swoją,  niech napiszę do mnie prix, albo sms. Bo nie chcę publikować tutaj od każdego publicznie.

Dobra ale teraz do dzieła. Wasze zadanie.

Wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie gawędziarstwa (mam nadzieję że jeszcze nie zapomnieliście) Macie przygotować gawędę, którą opowiecie na kominku, na kursie zastępowych. Tematy, a właściwie przesłania macie narzucone. Wszystkie opierają się na cechach dobrego dowódcy, dobrego zastępowego, jak i jego ludzi w pewnym zakresie także. Gawęda więc ma się opierać na roli dowódcy, zaś ma być wyraźnie zarysowane przesłanie (taka cecha tego wodza). Jeśli chodzi o fabułe (żołnierze, harcerze, powstańcy, żeglarze itp.) Pozostawiam to waszej wyobraźni, na którą zresztą gorąco liczę.
A więc kończąc gadanie, przygotujcie się solidnie i super gawędy na kominku na kursie. Inspiracji możecie szukać wszędzie, ale nie możecie opowiedzieć słowo w słowo gawędy znalezionej w Internecie, Nie o to przecież chodzi.

 

Prowadzący zajęcia- Tymoteusz Wardenga „Żelazny”   drużynowy 5WGZ

 

 

Zadania między zbiórkowe:

 

 SPRAWNOŚCI TROPEM WILCZYM

*
– Opowie o trzech wybranych żołnierzach niezłomnych
– Wie o co walczyli żołnierze niezłomni
– Wie przeciw komu i kiedy wybuchło antysowieckie powstanie
– Będzie uczestniczył w biegu Tropem Wilczym , lub innym upamiętniającym żołnierzy niezłomnych
– Wymieni minimum jednego żołnierza wyklętego który był harcerzem
– Jest dumny z bycia Polakiem , ma flagę Polski

**
– Wykona zadania sprawności Tropem Wilczym *
– Zdobył sprawność Niezłomny * (lub wyższego stopnia)
– Przeczyta minimum jedną książkę o żołnierzach wyklętych , lub zobaczy film o wyklętych
– Pomagał w organizacji imprez związanych z pamięcią o żołnierzach wyklętych (inscenizacji historycznej , bieg Tropem Wilczym itp.)
– Przygotuje ognisko o żołnierzach wyklętych i opowie o nich gawędę.
– Opowie o min 6 wybranych żołnierzach wyklętych
– W święta państwowe i harcerskie wywiesza flagę Polski

***
– Wykona zadania sprawności Tropem Wilczym **
– Zdobył sprawność Niezłomny ** (lub ***)
– Zna historię walk minimum 15 żołnierzy wyklętych i umie o nich opowiedzieć
– Zorganizuje lokalną edycję biegu Tropem Wilczym – Pamięci Żołnierzy Wyklętych , lub inną regionalną imprezę poświęconą pamięci żołnierzy wyklętych
– Opowie o II konspiracji harcerskiej z lat 1948 -1953
– Czynnie propaguje w swoim otoczeniu pamięć o żołnierzach wyklętych
– Przygotuje wystawę o żołnierzach wyklętych lub zorganizuje uroczystości upamiętniające żołnierzy wyklętych w swojej szkole ,środowisku
– Przygotuje i opowie minimum 5 gawęd o żołnierzach wyklętych

SPRAWNOŚCI SOLIDARNOŚCIOWE (ZWIĄZANE Z KANWĄ ZIMOWISKA)

SOLIDARNOŚĆ *
1.Wie dlaczego wybuchły strajki i o co walczyli strajkujący robotnicy
2.Wie kim był Lech Wałęsa , Anna Walentynowicz .
3.Wie w którym roku powstała Solidarność .
4. Będzie uczestniczył w przynajmniej jednej grze związanej z Solidarnością
5.Przygotuje strój kanwowy na zimowisko .
6.Jest dumny z bycia Polakiem i umie to uzasadnić .
7. Wie co oznacza skrót KIHAM
8. Zobaczy minimum jeden film związany z tamtymi czasami

SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA **
1. Wypełni zadania na sprawność Solidarność* .
2.Umie wymienić co najmniej trzech działaczy Solidarności
3. Wie kto i dlaczego wprowadził stan wojenny w Polsce
4.Zaśpiewa minimum dwie piosenki związane z tamtym okresem
5.Wie Kto był przywódcą Solidarności Walczącej i dlaczego powstała
6. Będzie uczestniczył w przynajmniej dwóch grach związanych z Solidarnością . Solidarnością Walczącą.
7.Opowie krótką gawędę lub przypowieść o tamtych czasach
8. Wie o co walczyli twórcy KIHAM -u i RDH.

KIHAM ***
1.Wypełni zadania sprawności Solidarność Walcząca**.
2.Zorganizuje grę terenową lub przygotuje grę planszową związaną z tymi wydarzeniami.
3.Przygotuje wystawę o Solidarności , Solidarności Walczącej , odrodzonym harcerstwie, lub przygotuje film związany z tymi wydarzeniami .
4.Przygotuje z zastępem min dwie scenki lub napisze piosenkę o tych wydarzeniach .
5.Opowie dwie gawędy o tych wydarzeniach .
6. Przeprowadzi wywiad z działaczem odrodzonego harcerstwa.
6. Zna historie odrodzenia harcerstwa od KIHAM po ZHR
7. Odwiedzi co najmniej jedno miejsce związane z tamtymi czasami (np. muzeum przy kopalni Wujek)
8. Opowie o wpływie pielgrzymek papieża do Polski (1979-1987), zna co najmniej dwa cytaty z przemówień Jana Pawła II .
9. Wie jakie zadanie miała Biała Służba.

SKŁAD APTECZKI OSOBISTEJ
1. PLASTRY Z OPATRUNKIEM W KAWAŁKACH
2. BANDAŻ ELASTYCZNY MAŁY
3. GAZA 3 SZT. (PACZKA)
4. PLASTER BEZOPATRUNKOWY MAŁY
5. SÓL FIZJOLOGICZNA 1SZT.
6. ŚRODEK DO ODKAŻANIA (OKTANISEPT , ASEPT , WODA UTLENIONA , , LUB GAZIKI DO ODKAŻANIA.
7. RĘKAWICZKI LATEKSOWE 1 SZT.

 SPRAWNOŚCI :NIEZŁOMNI

*

– Pozna historię wybranego żołnierza wyklętego ( z 5 Wileńskiej Brygady AK )

– Opowie o nim na zbiórce drużyny lub zastępu

– Będzie nosił jego pseudonim i wyszyje go na klapie munduru

– Będzie o Nim pamiętał w codziennej modlitwie (min. 2 razy w tygodniu )

– W święto Wszystkich Świętych zapali dla Jego pamięci znicz

– Zapamięta dzień Jego urodzin lub inny ważny dzień z jego życia

**

– Pozna historię wybranego żołnierza wyklętego ( z 5 Wileńskiej Brygady AK )

– Opowie o nim na zbiórce drużyny w formie gawędy wybierając jakąś cechę Jego charakteru ważną dla współczesnej młodzieży

– Będzie nosił jego pseudonim i wyszyje go na klapie munduru

– Przygotuje prezentacje multimedialną film lub małą kronikę o wybranym żołnierzu wyklętym

– Będzie o Nim pamiętał w codziennej modlitwie (min. 2 razy w tygodniu )

– W święto Wszystkich Świętych zapali dla Jego pamięci znicz

– Zapamięta dzień Jego urodzin lub inny ważny dzień z jego życia

– Pomoże w przygotowaniu inscenizacji walk żołnierzy wyklętych .

***

– Pozna historię wybranego żołnierza wyklętego ( z 5 Wileńskiej Brygady AK )

– Opowie o nim na zbiórce drużyny w formie gawędy wybierając jakąś cechę Jego charakteru ważną dla współczesnej młodzieży

– Będzie nosił jego pseudonim i wyszyje go na klapie munduru

– Będzie o Nim pamiętał w codziennej modlitwie (min. 2 razy w tygodniu )

– W święto Wszystkich Świętych zapali dla Jego pamięci znicz

– Zapamięta dzień Jego urodzin lub inny ważny dzień z jego życia

– Przygotuje wystawę o żołnierzach wyklętych lub zorganizuje uroczystości upamiętniające żołnierzy wyklętych w swojej szkole ,środowisku

– Przygotuje inscenizację wydarzeń związanych z działalnością żołnierzy wyklętych lub odwiedzi miejsca związane z działalnością żołnierzy wyklętych (akcji , bitew , obozów itp. )

– Opracuje w ciekawy sposób dla młodych ( tekst , rysunki , ilustracje , komiks , zdjęcia ) opracowania dotyczące żołnierzy wyklętych

 

APTECZKA OSOBISTA

Każdy harcerz przygotuje sobie apteczkę osobistą wg załączonego spisu, zastępowy dopilnuje skompletowania apteczek zastępu. Apteczka zastępu może być razem z sakiewką sobieradka. 
Załącznik:

Drużynowy

 
teton dakota

 

Witajcie drodzy wojownicy z rodu Aarona i Benjamina. Naszą ostatnią misją (po przeniesieniu się w czasie) była pomoc Izraelitom w ucieczce z Egiptu. Nasza misja została wykonana- wyprowadziliśmy Izraelitów przez morze Czerwone, posililiśmy się mann… darynkami, zbudowaliśmy arkę, oraz dzięki pomocy Pana zdobyć Jerycho, Kolejna historia biblijna została uratowana…

Waszym zadaniem jest odnaleźć w Piśmie Świętym (najlepiej dziecięcym) te historię i je przeczytać…

Pamiętajcie te informacje ( z tych historii) mogą uratować nam skórę w kolejnej misji…

Szalony Koń