Ogłoszenia

Terminy płatności i wysokości składek:

– I rata – do końca lutego (28.02) – 190 zł

II rata – do końca kwietnia (30.04) – 200 zł
Adresat: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Górnośląski
konto na jakie wpłacamy:  18 88760009 0034 9011 2000 0003


Tytuł przelewu: składka programowa Zlot 3.0 -imię i nazwisko uczestnika – 5 WDH „Wilki”