Obóz letni Harcerze- 2021

Obóz to najważniejszy moment w życiu drużyny. Jest
jednocześnie podsumowaniem osiągnięć i wstępem do
dalszej pracy. Turnieje, gry, próby, zmagania… To
wielka przygoda.

Link do informatora obozowego 2021

https://drive.google.com/file/d/1yDcJhNzGS3VX_7vIZGsjtu7Y-eUgjQke/view?usp=sharing

Link do karty uczestnika

https://drive.google.com/file/d/1VjZWnMd_gf4Pm2_qL8kB1uqrjq476z2-/view?usp=sharing

Rozmiary koszulek
https://drive.google.com/file/d/1YV-N9SRvd56lY93poqlkJIiALaXJiAij/view?usp=sharing

O obozie..
Obóz jest najważniejszą częścią pracy drużyny. To w czasie obozu
najlepiej się poznajemy, docieramy i wykonujemy najlepiej pracę
związaną z rozwojem drużyny i wychowaniem harcerek i harcerzy.

Nasz obóz będzie tradycyjnym obozem harcerskim. Co oznacza,
że mieszkać będziemy w namiotach wojskowych, po 4-7 osób. Każdy
zastęp będzie miał swój namiot. Spać będziemy na pryczach (łóżkach
zbudowanych własnoręcznie przez harcerzy i harcerki . W namiotach
zastępy będą budować również półki, wieszaki i inne potrzebne
„umeblowanie”).

W ramach obozu przewidziana jest wyprawa
objazdowa po różnych regionach Litwy i Łotwy (między innymi: Wilno,
Troki, Zułów na Litwie, Dyneburg wybrzeże Bałtyku w rejonie Lipawy na
Łotwie); spotkania z miejscowymi Polakami; spływ kajakowy Żejmianą i
wiele innych atrakcji.

Obóz będzie „zbudowany” z 3 podobozów rozlokowanych w oddzielnych
okręgach. Poza tym na terenie obozu będzie zgrupowanie centralne:
(kuchnia i stołówka, myjki i sanitarki, zgrupowanie z namiotem
ratownika KPP , izolatką, kapliczka.)


Harcerze i harcerki będą zaangażowani nie tylko w prace programowe
obozu, ale i w pomoc w funkcjonowaniu całego obozu, czyli w służbę
kuchenną oraz wartowniczą.


Obóz będzie spełniał wszelkie wymagania stawiane przez przepisy
państwowe Litwy i ZHR (zgody nadleśnictwa Litwy, wpis do ewidencji
placówek wypoczynku w Kuratorium Oświaty itd.)