Obchody święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      

3 maja 2017 roku w Wodzisławiu Śląskim 50 harcerek, harcerzy i zuchów z ZHR Wodzisław, uczestniczyli w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja i 96 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego. Kampanią Honorową przeszliśmy z rynku do kościoła WNMP, gdzie odbyła się msza święta za ojczyznę. Po uroczystej Eucharystii przemaszerowaliśmy pod pomnik Powstańców Śląskich. Tam wybrani harcerze i harcerki pełnili wartę honorową pod pomnikiem i tablicą. Po oficjalnych obchodach, pod pomnikiem odbyły się apele drużyn harcerek i harcerzy. W drużynie harcerek druhny Ala Świeczyńska i Ola Holeczek zdobyły stopień tropicielki, a harcerze uhonorowali mianowanie nowego zastępowego zastępu Żelaznego druha Szymona Kusia.