Obchody Święta Konstytucji 3 maja

W tym, jak i w poprzednim Wodzisławski ZHR aktywnie włączył się w obchody święta konstytucji 3Maja.Wszystkie jednostki były zaangażowane w te patriotyczne wydarzenie: harcerze i harcerki, zuchy, wędrownicy, wędrowniczki, KPH, halerczycy. Uczestniczyliśmy w mszy w kościele na rynku. Po mszy św., braliśmy udział w uroczystościach pod pomnikiem: wystawiliśmy wartę honorową, złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Powstańców Śląskich oraz wzięliśmy udział w defiladzie poddziałów. Wędrownicy zaś po raz kolejny mieli honor, iść ze sztandarem AK. Po zakończonych obchodach, na rynku odbył się

piknik militarny