Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada odbyły się Obchody Święta Niepodległości, były one wyjątkowe z tego powodu że była to setna rocznica odzyskania niepodległości. Nasze środowisko wystawiło jeden pododdział na którego czele szedł sztandar Rybnickiego Inspektoratu AK. Po mszy za ojczyznę, oraz uroczystościach pod pomnikiem Powstańców Śląskich, odbyła się uroczysta defilada. Po obchodach harcerki przygotowały dla nas grę.W obchodach brało udział  około 55 harcerzy , harcerek , zuchów i zuchenek Wodzisławskiego środowiska ZHR-u Wodzisławskiego środowiska ZHR-u.

Młot