Msza za ojczyznę.

W dniu 24.04. w kościele WNMP w Wodzisławiu odbyła się Msza Święta za ojczyznę w kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej  , a także w rocznicę wywozu śląskich górników przez sowietów na wschód  i rocznicę katastrofy smoleńskiej . W Mszy tej brał udział  poczet honorowy 5 Wodzisławskiej Drużyny harcerzy „Wilki”  i V Wodzisławskiej drużyny Harcerek „Matecznik”. Po Mszy oddano hołd  pamięci pomordowanym , zaginionym i zmarłym na wschodzie przy tablicy pamięci w kościele .Postawa i obecność naszych harcerzy i harcerek  na uroczystości zyskała wysokie uznanie . Po uroczystościach religijno – patriotycznych harcerze udali się na poczęstunek śląskim kołoczem do biura pani poseł Teresy Glenc .