Marsz Wszystkich Świętych i Chwała Bohaterom!

Od wielu lat uczestniczymy w Marszu Wszystkich Świętych. I tym razem nie mogło nas zabraknąć. Przed samym marszem harcerze uczestniczyli w grze miejskiej, poznając różnych świętych czy błogosławionych. Później już na samym marszu, jako drużyna szliśmy tuż za krzyżem, śpiewając, rozmawiając czy modląc się. Poznawaliśmy także życiorysy czterech świętych, przygotowane jako przedstawienia przez różne parafie czy grupy.
Po marszu udaliśmy się na cmentarz na ulicy Pszowskiej gdzie zapaliliśmy znicza i pomodliliśmy się za poległego Powstańca Śląskiego.

Tymek, harcerz