Zastęp „Żelazny”

Zastępowy: wywiadowca Wojtek  Kuś
email: wojtek.kus25@gmail.coml 
telefon: 604594150

Zbiórki pod Herbertem wtorki 16.30- 18.00