5 Wodzisławska Drużyna Harcerzy „Wilki” im 5 Wileńskiej Brygady AK Drużyna puszczańska

 

„Na początku było słowo”. Słowo to natchnęło rodzinę Wardengów do utworzenia struktur harcerskich na terenie Wodzisławia. Jak z Biblii dobrze wiemy, „słowo ciałem się stało”, co w tym przypadku oznaczało utworzenie pierwszego, testowego zastępu. Najlepszymi przywódcami, są przywódcy doświadczeni, dlatego też zastępowym „Lisowczyków”, bo tak nazywała się ta grupa, został Tymoteusz Wardenga. Stało się to na początku 2014 roku, kiedy to przyszłość ZHR na terenie Wodzisławia była jeszcze zamglona. Z mgły tej, niczym Prometeusz z pochodnią, wyszedł Dawid Milimąka, który zobowiązał się do zostania drużynowym przyszłej drużyny. Miesiąc później na pierwszym biwaku drużynowy Dawid uczył swoich podopiecznych technik harcerskich, np. rozpalania ognia, zupełnie niczym wyżej wymieniony Prometeusz. Drużyna zaczęła zakreślać coraz szerszy krąg i tak już latem 2014 roku we współpracy z Raciborską oraz Opolską Drużyną Harcerską zorganizowała obóz w Kuźni Raciborskiej. Pełni pasji harcerze zapragneli jeszcze bardziej się rozwijać, dlatego też drużyna postanowiła zrobić nabór. Najlepiej szukać harcerzy w szkołach, dlatego też tam został on przeprowadzony. Podsumowaniem efektów naboru było powstanie dwóch zastępów. Od tamtego czasu jeden nosi miano „Żelazny” i jest dowodzony przez dh. Tymoteusza, a drugi to „Młot” z zastępowym Sławomirem Kopaczem na czele. 11 listopada, podczas uroczystych obchodów Dnia Niepodległości drużyna została oficjalnie założona i od tamtego czasu nosi miano 5 Wodzisławskiej Drużyny Harcerskiej „Wilki”.

DRUŻYNOWY

Tomasz Wardenga
telefon: 692542591
e-mail: tomward@interia.pl

 

PRZYBOCZNI

  Dawid Karliczek
  telefon: 697340061
  dkarliczek@gmail.com
Tymoteusz Wardenga Sławek Kopacz
telefon: 516765695 telefon: 733988925
email: tymwarden12@interia.pl email: slawciokopacz@op.pl