Etap 2

8 WODZISŁAWSKI SAMODZIELNY ZASTĘP HARCERZY I WĘDROWNIKÓW „SEMPER PARATUS” 9.07-11.11.2014


Zastęp został powołany 9.07.2014 r. rozkazem (L8/14) Komendanta Raciborskiego Związku Drużyn Harcerzy „Bastion” w składzie 4 wędrowników i 4 harcerzy. Pierwszym zastępowym został Tomasz Wardenga HO. Na obóz z środowiskiem opolskim i raciborskim do Kuźni Raciborskich pojechało 4 harcerzy (lipiec 2014). Przed obozem w kwaterce uczestniczyło 4 harcerzy i wędrowników z Wodzisławia). Na obozie w Kuźni Dawid złożył przyrzeczenie harcerskie. Tom z Dawidem w ramach wędrówki zorganizował dla harcerzy i harcerek z Raciborza spływ Rudą. W sierpniu Tom i Dawid uczestniczyli w kursie dla drużynowych wędrowników „Na grani X”. Po wakacjach ruszyła praca harcerska dwoma drogami: wędrownikami zajął się Tom – 7akcji w 2.5 miesiąca (kolejne wędrówki: na Rysy – wrzesień, na Jurę do jaskiń –październik, na żagle do Rybnika- październik, spływ kanadyjkami Odrą i ćwiczenie technik linowych na moście w Olzie –listopad, ćwiczenie technik linowych na moście w Moszczenicy –listopad, oraz służba w ramach akcji „Piękne Anioły” w Skrzyszowie –październik). Liczba wędrowników była wtedy 5 mundurowych+ kilku niezdecydowanych. Harcerzami zajął się Dawid. W październiku zorganizował dwie akcje naborowe w SP 21 i SP 10. Pierwsza (SP 21) się nie udała (mała przychylność w szkole, nie do końca dobrze przygotowana ) – przyszedł tylko 1 chłopak. Druga (SP10) udała się dobrze (duża przychylność Dyrekcji i nauczycieli )- przyszło kilkanaście osób. Pierwsza zbiórka po naborze była trudnym wezwaniem dla Dawida i przyszłych zastępowych z dawnego zastępu „Lisowczycy” (Tymka , Sławka , Mikołaja , Krzysia ). Chłopcy którzy przyszli na zbiórkę mieli chyba wszyscy ADHD, nie byli w stanie ustać w miejscu dłużej niż 1 sekundę i non stop się bili. Po 3 godz. zbiórki kadra była padnięta, a ogrom działań przed nimi aby nauczyć młodych adeptów dyscypliny i zasad uzmysłowił im, że łatwo nie będzie. Na dodatek opóźnienie zbiórki spowodowało małą spinę z rodzicami (dla Dawida i Toma). Początek był trudny, ale wszystko co piękne rodzi się w bólu.