Historia Drużyny – męskiej

Etap 1

zastęp „Lisowczycy” 09.2013-9.07.2014

Dokładna data rozpoczęcia działań harcerzy ZHR-u w Wodzisławiu sięga września 2013 r, kiedy to wyw. Tymoteusz Wardenga dostał misję stworzenia zastępu w ramach 1RDH „Karacena” od swojego drużynowego (z 1RDH) Krzyśka Bajerskiego. Tymek zebrał swoich kolegów z klasy (6kl. SP21) i rozpoczął cotygodniowe zbiórki na polach i laskach „Górnioka”. Było wtedy 6-7 chłopaków. Wtedy też wymyślona przez Tymka nazwa zastępu „Lisowczycy ”została zaakceptowana .Nazwa ( lekka polska jazda z XVI-XVIIw) była zgodna z obrzędowością rycerską 1RDH. Niestety dobrze rozwijająca się inicjatywa została gwałtownie przerwana akcją pod kryptonimem „Dzida” na przełomie 10/11.2013 r. Po tej akcji zostało 3 chłopaków, reszcie zabronili chodzić rodzice. Zastęp dalej jednak trwał. W lutym 2 harcerzy pojechało na biwak do Jankowic koło Rud Raciborskich, a w kwietniu (4 harcerzy) pojechało na biwak do Szymocic (razem z 1RDH). W kwietniu 2014 Tomasz Wardenga postanowił że wraca do harcerstwa( po 24 latach przerwy) i znalazł chłopaka do prowadzenia drużyny (Dawid Milimąka- uczeń technikum budowlanego). Harcerze biorą po raz pierwszy udział w obchodach uroczystości 3 maja wystawiając wartę honorową. Tom wspólnie z Dawidem zorganizowali kolejny biwak w Wodzisławiu którego fabuła było szkolenie wikingów (czerwiec 2014). Chłopcy musieli sami zbudować sobie schronienie na nocleg sami ugotować obiad, mieli oprócz tego mnóstwo różnych zajęć. Zastęp się rozrastał było już 6 harcerzy plus Tom i Dawid. W kwietniu zaczęło tworzyć także środowisko wędrowników (wędrówka na Rycerzową -kwiecień, zwycięstwo w rajdzie IPN- maj, spływ kajakowy Odrą- czerwiec). W czerwcu dwa zespoły (łącznie 6 osób ) brały udział w trudnym Rajdzie Sirocco na Pustyni Błędowskiej gdzie byliśmy najlepsi (dwa pierwsze miejsca).

Etap 2

8 wodzisławski Samodzielny Zastęp Harcerzy i Wędrowników „Semper Paratus” 9.07-11.11.2014


Zastęp został powołany 9.07.2014 r. rozkazem (L8/14) Komendanta Raciborskiego Związku Drużyn Harcerzy „Bastion” w składzie 4 wędrowników i 4 harcerzy. Pierwszym zastępowym został Tomasz Wardenga HO. Na obóz z środowiskiem opolskim i raciborskim do Kuźni Raciborskich pojechało 4 harcerzy (lipiec 2014). Przed obozem w kwaterce uczestniczyło 4 harcerzy i wędrowników z Wodzisławia). Na obozie w Kuźni Dawid złożył przyrzeczenie harcerskie. Tom z Dawidem w ramach wędrówki zorganizował dla harcerzy i harcerek z Raciborza spływ Rudą. W sierpniu Tom i Dawid uczestniczyli w kursie dla drużynowych wędrowników „Na grani X”. Po wakacjach ruszyła praca harcerska dwoma drogami: wędrownikami zajął się Tom – 7akcji w 2.5 miesiąca (kolejne wędrówki: na Rysy – wrzesień, na Jurę do jaskiń –październik, na żagle do Rybnika- październik, spływ kanadyjkami Odrą i ćwiczenie technik linowych na moście w Olzie –listopad, ćwiczenie technik linowych na moście w Moszczenicy –listopad, oraz służba w ramach akcji „Piękne Anioły” w Skrzyszowie –październik). Liczba wędrowników była wtedy 5 mundurowych+ kilku niezdecydowanych. Harcerzami zajął się Dawid. W październiku zorganizował dwie akcje naborowe w SP 21 i SP 10. Pierwsza (SP 21) się nie udała (mała przychylność w szkole, nie do końca dobrze przygotowana ) – przyszedł tylko 1 chłopak. Druga (SP10) udała się dobrze (duża przychylność Dyrekcji i nauczycieli )- przyszło kilkanaście osób. Pierwsza zbiórka po naborze była trudnym wezwaniem dla Dawida i przyszłych zastępowych z dawnego zastępu „Lisowczycy” (Tymka , Sławka , Mikołaja , Krzysia ). Chłopcy którzy przyszli na zbiórkę mieli chyba wszyscy ADHD, nie byli w stanie ustać w miejscu dłużej niż 1 sekundę i non stop się bili. Po 3 godz. zbiórki kadra była padnięta, a ogrom działań przed nimi aby nauczyć młodych adeptów dyscypliny i zasad uzmysłowił im, że łatwo nie będzie. Na dodatek opóźnienie zbiórki spowodowało małą spinę z rodzicami (dla Dawida i Toma). Początek był trudny, ale wszystko co piękne rodzi się w bólu.

Etap 3

5 Próbna Wodzisławska Drużyna Harcerzy „Wilki” 11.11.2014-25.07.2015 (obóz Hruba Voda ). DRUŻYNA PRÓBNA -MILI

11 listopada w Święto Niepodległości rozkazem (L- /14) Komendanta RZDH „Bastion” powołana zostaje 5 PWDH „Wilki”, jej drużynowym zostaje Dawid Milimąka. Dawid tego samego dnia powołuje na przybocznego Philippa Musioła. Drużyna liczy wtedy około 13 osób i bierze udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości, wystawiając wartę honorową. Kolejnym ważnym wydarzeniem jest powołanie zastępów (21.11). Po zmroku przy ognisku obok Baszty Rycerskiej dwóch nowych zastępowych Tymoteusz Wardenga i Sławek Kopacz ślubują wierność swoim harcerzom z zastępów i posłuszeństwo drużynowemu. Wszyscy stoją na baczność i przysłuchują się słowom ślubowania, chwila ta na długo pozostanie w sercach druhów. Na początku grudnia harcerze wyjeżdżają na kolejny biwak(5-7.12) pierwszy jako drużyna do chatki studenckiej Zagroń w Beskidzie Żywieckim. Kanwa biwaku – Żołnierze Wyklęci. Dojście do chatki dla niektórych okazało się wyczynem (brak kondycji) i bez pomocy wędrowników mogło by się nie udać. Na biwaku nowi harcerze zdobyli swoją pierwszą sprawność, większość przeszła pomyślnie próbę na przyjęcie do drużyny. W niedzielę po zejściu do Nickuliny byliśmy na Mszy Świętej na której zrobiliśmy dobre wrażenie na księdzu naszą postawą (zawsze zaczynamy i kończymy biwak Mszą Świętą). Zastępowi przyjęli pseudonimy od dowódców szwadronów 5 Wileńskiej Brygady AK : Tymek- Żelazny, Sława- Młot. W czasie nocki z wędrownikami Philipp i Sława składa Przyrzeczenie Harcerskie. w styczniu ZZ z wędrownikami uczestniczy w służbie przy peregrynacji symboli ŚDM. W lutym przeprowadzony został kolejny nabór ( SP 5) po nim zbiórka ponaborowa na która przyszło około 25 chłopaków z których jednak zostało kilku. Powołany został też 3 zastęp z zastępowym Mikołajem Kowolem „Bury”. Kolejne wypady ZZ –u razem z wędrownikami: pomoc przy organizacji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Raciborzu –luty, biwak w Skrzyszowie z udziałem w Biegu Charytatywnym „Dla Kubusia”-marzec, biwak w Najdku (Czechy )- kwiecień. Cała drużyna bierze udział w obchodach Święta 3 Maja, po uroczystościach uczestniczy w rekonstrukcjach historycznych „Upadek III Rzeszy”. Po uroczystościach Dawid Karliczek zostaje drugim przybocznym drużyny. Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu drużyny jest biwak w Szymocicach pod namiotami w maju (15-17.05) razem z harcerzami z Raciborza. Komendantem biwaku jest Tom, Dawid Milimąka nie uczestniczy w biwaku (pierwsze objawy wypalenia ). Biwak rozpoczyna się Mszą Polową (ksiądz Karol). W czasie biwaku były różne gry sprawnościowe i nauka technik harcerskich. Dużą atrakcją był pokaz Straży Pożarnej. W nocy 17 maja przyrzeczenie składa Dawid Karliczek. W czerwcu Dawid Milimąka zamyka pozytywnie próbę HO i otrzymuje stopień Harcerza Orlego. Rok harcerski zamyka uroczyste ognisko z kombatantami AK na posesji państwa Wardenga w czerwcu. Od 1 do 25 lipca drużyna pojechała na swój pierwszy obóz z harcerzami z Raciborza oraz czeskimi skautami z Ostrawy. Obóz był trudnym przeżyciem dla większości młodych harcerzy, głównie na swoją długość. Kanwa obozu byli Żołnierze Wyklęci. Harcerze zdobywali punkty którym odpowiadały stopnie wojskowe, najwyżej dotarł Tymoteusz. Na obozie funkcjonowały dwa zastępy: szwadron Żelaznego i Młota. Z zastępu Burego oprócz Burego ocalał jeden harcerz który i tak nie pojechał na obóz, reszta odpadło po musztrze Mikołaja. Na obozie spaliśmy w indiańskim tipi w którym w nocy palono ogniska by było ciepło. W klasyfikacji generalnej (trzech zastępów w tym jeden z Raciborza ) zwyciężył zastęp Żelazny. Na obozie było 12 harcerzy plus kadra (7 z Żelaznego i 5 z Młota ). Współpraca z Czechami układała się bardzo dobrze. Na obozie Przyrzeczenie Harcerskie złożył Mikołaj oraz wędrownik Wojtek. Opiekunami byli: przez pierwsze 16 dni –Tom, potem Dawid Milimąka. Komendantem był Arek Tobiasz z Raciborza. Dla Dawida był to niestety ostatni wyjazd harcerski, jego energia się wypaliła, do tego doszło jeszcze nieporozumienia z Arkiem. I tak na obozie skończyła się przygoda Dawida z harcerstwem –zrezygnował i odszedł razem ze swoim przybocznym Philippem. Drużyna została bez swojego dotychczasowego wodza.

Etap 4A

5PWDH „Wilki” 25.07-11.11.2015 DRUŻYNA PRÓBNA -TOM

Po odejściu Dawida istnienie drużyny było niepewne. Ostatecznie prowadzenie drużyny podjął się dh. Tom który prowadził równocześnie wędrowników. W sierpniu pojechał na kurs podharcmistrzowski do Rebizant na roztoczu (Pajęczarnia). Po powrocie razem z ZZ-em uczestniczyli w Radlińskich Dożynkach (sierpień). Praca ruszyła do przodu, jednym z celi było uzyskanie statutu drużyny polowej, a nawet leśnej. Kolejne akcje ZZ-tu (razem z wędrownikami – praca metoda wędrowniczą )to: bieg na orientację w Studzionce Jankowickiej (wrzesień), pielgrzymka harcerska na Jasną Górę (wrzesień) , nocka w szkole i spływ pontonami Odrą (wrzesień), wędrówka na Przysłop Potócki (październik), udział w charytatywnym pływaniu całodobowym (listopad ). Drużyna rozpoczęła swój rok harcerski od zbiórki w laskach Górnioka 17 września od wielkiej gry – zdobycia przez poszczególne oddziały tajnej broni. We wrześniu uczestniczyliśmy jeszcze we Mszy Świętej za kombatantów AK. W październiku zorganizowaliśmy dwie akcje naborowe (SP 10 , SP 5) które jednak nie przyniosły zbytniego efektu. W listopadzie odbył się pierwszy biwak w tym roku harcerskim do chatki Studenckiej na Pietraszonkę (Beskid Śląski 6-8.11) razem z harcerkami V WDH „Matecznik”. Było około 18 harcerzy. Miejsce było bardzo klimatyczne, kanwą byli Żołnierze Wykleci, a wielka gra dotyczyła akcji wysadzenia pociągu przez oddziały Łupaszki. Biwak zakończył się Mszą Świętą w kościółku na Kubalonce. 11 listopada kolejny raz uczestniczyliśmy w uroczystościach patriotycznych, gdzie wszyscy bardzo godnie prezentowali się w nowych harcerskich szarych polarach. Po uroczystościach na apelu odczytany został rozkaz Komendanta RZDH „Bastion” (L- /15) przyznający drużynie statut drużyny polowej, oraz oficjalnie mianowanie na drużynowego pwd. Tomasza Wardenga HR (który faktycznie prowadził drużynę od obozu). Nowym przybocznym został Wojtek Długajczyk (faktycznie od września), pozostał na tej funkcji też Dawid Karliczek.

Etap 4B

8SWZW „Semper Paratus” 11.11.2014- WĘDROWNICY

Oficjalne przyjęcie do drużyny nastąpiło 21.11.2014 r. chustę szarą z oliwkowa obszywką dostało 4 wędrowników( Mili, Philipp ,Mateo i Przemek) po przejściu swojej wędrówki do Baszty Rycerskiej, przy ognisku, po odczytaniu rozkazu. Zastęp więc liczył 5 osób. Kolejne wędrówki to: biwak na chatce studenckiej na Zagroniu (razem z harcerzami 5-7), nocka w szkole zakończona nocną wędrówką i przyrzeczeniem Philippa i Mateusza(19/20.12), impreza na orientacje na Wałach Chrobrego (29.01), wędrówka zimowa na Baranią Górę (31.01-1.02.2015), nocka w budowlance z ćwiczeniem technik linowych przed wyprawą do jaskiń jurajskich (5/6.02), oraz zdobycie jaskini Koralowej (8/9.02) razem z nocnym przyrzeczeniem Przemka na zamku w Olsztynie przy temperaturze -16C . Zdobycie jaskini Koralowej było dużym wyczynem naszej grupy, War pokonał pierwszy Mateo. Uczestniczyliśmy też w służbie przy peregrynacjach symboli ŚDM (styczeń). Tom w styczniu zamknął pozytywnie próbę na przewodnika. W lutym dołączył do nas Dawid Karliczek, oficjalnie przyjęty do zastępu na biwaku w Skrzyszowie przygotowanym przez Przemka (14-15.03). Na biwaku tym był marsz na orientację, zajęcia z linami oraz budowaliśmy prawdziwy most z żerdzi, biwak kończył się udziałem w charytatywnym Marszu dla Kubusia. Wcześniej w lutym byliśmy jeszcze w Ostrawie – wizyta u Czeskich skautów oraz pomagaliśmy w akcji Racibórz Żołnierzom Wyklętym. Kolejne akcje to: bieg na orientacje w Studzionce Jankowickiej (25.03), biwak w Czechach- w Najdku (10-12.04), spływ meandrami Odry z trzema wywrotkami (29.04) oraz uczestnictwo w obchodach Święta 3 maja. Przejęliśmy sztandar Światowego Związku Żołnierzy AK (poczet sztandarowy na uroczystościach patriotycznych ). Kolejne akcje to : nocka w szkole z ćwiczeniami ratowniczymi na basenie (6/7.05), pomoc przy biwaku harcerzy w Szymocicach(15-17.05), oraz udział w rajdzie IPN w Gorcach na Turbaczu (20-22.05 ), gdzie dwie nasze ekipy zajęły 1 i 3 miejsce. Na biwaku w Szymocicach oficjalnie został przyjęty do zastępu Wojtek Długajczyk (7 wędrownik ), a Dawid Karliczek złożył przyrzeczenie. Ostatniego maja pojechaliśmy na rowerach na pielgrzymkę mężczyzn do Piekar. W spływie Kajakowym po Małej Panwi uczestniczyło 5 wędrowników, niektórzy ze swoimi dziewczynami. 16.06 Mili otrzymał stopień Harcerza Orlego, a 18.06 Tom otrzymał stopień Harcerza Rzeczypospolitej. Dwa dni przed obozem było ognisko z kombatantami AK. Obóz wędrowny w Górach Fagaraskich (Rumunia) odbył się w dniach 19-26.06. na który pojechali wszyscy wędrownicy (Mili, Philipp, Mateo, Przemek, Dawid, Wojtek, Tom ) był przygodą życia. Dojazd – noc i część dnia (ok. 1200 km). Potem sama wędrówka Przez turnie gór przy śnieżycy i temperaturze odczuwalnej -15C w krótkich spodenkach pozostawiły niezapomniane wrażenia. Zdobyliśmy najtrudniejsze szczyty z Negoyu na czele, schodziliśmy w dół ścieżką Drakuli, nocowaliśmy w metalowych schronach. Po powrocie z Rumuni był obóz harcerski w Hrubej Vodzie, gdzie wędrownicy pełnili swoją służbę Po obozie odeszli z harcerstwa Mili i Philipp. W lipcu była kolejna wyprawa do jaskiń (26-27.07 – Szczelina Piętrowa ). W sierpniu Tom był w Rebizantach na kursie podharcmistrzowskim (Pajęczarnia ). Kolejne wypady to: Pielgrzymka harcerska na Jasną Górę (11-13.09), nocka w szkole i spływ pontonami Odrą (25-26.09), Msza Święta za kombatantów (26.09). Na kolejnej wędrówce na Przysłop Potócki oficjalnie przyjęty został do wędrowników Daniel Mazurek i było nas wtedy 6. W Święto Niepodległości braliśmy udział w charytatywnym pływaniu razem przepłynęliśmy 20km. Do końca roku odbyły się dalsze akcje: biwak w Smolnicy (14-15.11), nocka w szkole z ćwiczeniem technik linowych (20-21.11), oraz wigilijka w szkole gdzie aniel złożył przyrzeczenie (22-23.12). Dh Tom był na Złazie OH w Opolu (27-29.11). Odbyły się też dwa szkolenia: Gliwice –finansowo –organizacyjne oraz w Bielsku motywacyjne (kij i marchewka 19-29.12). W nowym roku kolejne wędrówki: marsz na orientacje na Wały Chrobrego gdzie dołączył do nas kolejny wędrownik – Szymon Pośpiech (9.01.2016), Babia Góra w śniegu i porywistym wietrze (24.01), Pasmo Jałowca i Mędralowej gdzie Szymon złożył przyrzeczenie (20-21.02), udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej –Świerklany (11/12.03), udział w Drodze krzyżowej Ulicami Miasta oraz kolejna nocka w szkole (18-19.03 ) dwie wędrówki do jaskiń (Koralowa 28-29.03, Wszystkich Świętych -29-30.04 ). Wędrownicy mieli służbę przy organizacji biwaku dla harcerzy w ZST (5-7.02), turnieju zastępów w Raciborzu (2.04), oraz zbierali, pakowali paczki dla kombatantów na Kresach w ramach akcji Rodacy – Bohaterom (współpraca z Stowarzyszeniem Odra – Niemen grudzień- luty ), w ramach tej akcji pojechaliśmy z darami na Litwę, gdzie obyły się spotkania z kombatantami AK polskimi harcerzami, oraz ważnymi miejscami związanymi z polską historią ( np. Ostra Brama , cmentarz na Rossie 9-12.04). Mocne wrażenie zrobił na nas pogrzeb Łupaszki w Warszawie (24-25.04). Przed pogrzebem zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, zabytki Warszawy ( w ramach gry) oraz wojskowe Powązki. Kolejne służby to pomoc przy biwaku do Smolnicy (20-22.05), poczet sztandarowy AK na uroczystościach trzeciego maja, oraz obsługa Kawaleryjki w Smolnicy (4.06). Dalsze wędrówki to udział w Rajdzie IPN (23-25.05) spływ kajakowy Pilicą (26-28.05), udział w Pielgrzymce Mężczyzn do Piekar (29.05), spływ kajakowy Małą Panwią (4-5.06) oraz wędrówka na Pilsko (25-26.06), gdzie dołączył do zastępu ósmy wędrownik – Sławek Kopacz. W czerwcu Mateusz Rozmus zamknął pozytywnie próbę HO i otrzymał stopień Harcerza Orlego. Rok harcerski zamknął udział wędrowników w kwaterce przed obozowej w Prełukach (1-4.07) oraz służbie na obozie harcerskim w Prełukach (4-23.07). W ramach obozu odbyła się wędrówka na bieszczadzkie połoniny (20-21.07). W ramach ŚDM-u mieliśmy służbę porządkową w Oświęcimiu (w muzeum) oraz w Krakowie (w ramach zlotu ZHR) w dniach 25.07-2.08. W sierpniu dh Tom miał służbę instruktorską na Pajęczarni (15-26.08) oraz brał udział w szkoleniu motywacyjnym w Górkach Wielkich (27-28.08). Nowy rok harcerski to ślub Dawida (4.09) później udział w pielgrzymce ZHR-u na Jasną Górę (9-11.09) gdzie Sławek udzielił wywiadu publicznemu radiu oraz nocka i spływ meandrami Odry (23-24.09). Kolejne służby to pomoc przy akcjach naborowych(wrzesień) oraz przy wycieczce rowerowej na Wały Chrobrego (1.10). 7.10 na Komisji Instruktorskiej w Wodzisławiu Tom zamknął pozytywnie próbę na podharcmistrza.

Etap 5

5WDH „Wilki” 11.11.2015- 1.09.2016.
DRUŻYNA POLOWA


ZZ ma wspólne akcje z wędrownikami : pływanie charytatywne (11.11-20km) , biwak w Brzeźnicy (14-15.11) , nocki w szkole (ćwiczenie technik linowych 20-21.11 , wigilijka 22-23.12 z przyrzeczeniem Mateusza Zająca ). W końcu listopada harcerze zdobywają na zbiórce w szkole górniczej nowe sprawności murarskie . w listopadzie i grudniu odbyły się dwa szkolenia zastępowych w ZST . Odbyło się także spotkanie dla harcerzy , harcerek i rodziców (wigilijka 21.12). Harcerze zbierali także produkty do paczek dla kombatantów na Kresach w ramach akcji Rodacy- Bohaterom (grudzień- luty) W lutym odbył się biwak zimowy w ZST gzie kanwą była akcja przebicia się oddziałów „Góra”- „Dolina” do walczącej Warszawy w sierpniu 1944 . W ramach wielkiej gry harcerze przechodzili kanałami jak w Warszawie 44 . Wielka gra odbywała się na Balatonie , po obiedzie odbyło się szkolenie i gry z samarytanki .Akcje , wędrówki ZZ-u razem z wędrownikami : marsz na orientacje na Wały Chrobrego (9.01.2016) , Babia Góra w śniegu i porywistym wietrze (24.01) , Pasmo Jałowca i Mędralowej (20-21.02) , udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej –Świerklany (11/12.03) , udział w Drodze krzyżowej Ulicami Miasta oraz kolejna nocka w szkole (18-19.03 ). Pod koniec lutego odbył się kurs zastępowych „Perć” w Bielsku i na Prusowie , w którym uczestniczyło trzech naszych harcerzy : Sławek Kopacz , Mikołaj Kowol ,Michał Bożek .Wszyscy zdali, Sławek z drugą pozycją . W marcu kolejne osoby złożyły przyrzeczenie : Szymon Kuś , Bartosz Kowol , Michał Bożek . Przy ich przyrzeczeniu był (jak i przy Mateuszu) był ksiądz . 2 kwietnia w Raciborzu odbył się turniej zastępów RZDH „Bastion” gdzie startowały dwa zastępy naszej drużyny : Żelazny zajął- 1 miejsce , a Młot -4 (na 7 zastępów ). ZZ pojechał z paczkami dla kombatantów na Litwę w rejon Solecznik (gdzie spotkał spotkał się z polskimi harcerzami i kombatantami) oraz zwiedził Wilno i okolice(cmentarz na Rossie , Ostra Brama). ZZ oraz kilku starszych harcerzy pojechało do Warszawy na pogrzeb Łupaszki (24-25.04) . Harcerze uczestniczyli w grze gdzie mieli odnaleźć najbardziej znane pomniki Warszawy, oraz odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego .Po pogrzebie harcerze poszli do kwatery harcerskiej , gdzie przy grobach „Zośki” i „Rudego” Olaf Lebok złożył przyrzeczenie . Trzeciego maja harcerze brali udział w uroczystościach patriotyczno – religijnych .Kolejny biwak odbył się w Smolnicy (20-22.05) przy leśniczówce , harcerze spali pod namiotami . Kanwą byli ostatni raz Żołnierze wyklęci – akcje oddziału „Huzara”. Biwak ten kończył akcję „ Bohater” – zdobycia patrona drużyny . W spływie kajakowym (4-5.06) uczestniczyło przeszło 60 osób ( harcerzy , harcerek i rodziców , był też obecny Komendant Górnośląskiej Chorągwi Harcerzy – Marcin Mucha z żoną . ZZ brał udział jeszcze w Pielgrzymce do Piekar (29.05) oraz na wędrówce na Pilsko(25-26.06). W lipcu odbył się pierwszy samodzielny obóz 5WDH „Wilki” w Prełukach na Bieszczadach (4-23.07.2016). Kanwą była Misja Chrystianizacji Polski za Mieszka I .harcerze wcielali się w plemiona słowiańskie zamieszkujące ziemie Polski (Polanie , Lędzianie , Pomorzanie oraz harcerze z Gliwic- Wiślanie i Ślężanie). Na obozie były też harcerki z Wodzisławia i Zawadzkiego (Opolanki , Herbarius ,Wojowniczki). Uczestników z kadrą było łącznie około 50 ( w tym harcerzy z 5WDH „Wilki” -19). W ramach kanwy odbyła się inscenizacja Chrztu Polski ze spaleniem posągów starych bożków . W ramach wędrówki odwiedziliśmy Zalew Soliński , Lutowiska , Smolnik , a w drugi dzień po noclegu w bazie studenckiej przeszliśmy górami do obozu . Pod koniec obozu ZZ miał druga wędrówkę na połoniny . Pod koniec obozu kolejne osoby złożyły przyrzeczenie : Kacper Dębski , Kamil Opic, Kuba Cwynar . Po obozie ZZ miał swoją służbę na ŚDM (Oświęcim i Kraków 25.07-2.08).

Etap 6
5WDH „Wilki” 1.09.2016- 19.11.2016 DRUŻYNA LEŚNA

Rok harcerski rozpoczęliśmy od ślubu Dawida (przybocznego ) z Darią , harcerze byli na Mszy i po wyjściu z kościoła utworzyli szpaler z lasek skautowych, pod którym przeszła Młoda Para (4.09) . We wrześniu odbyły się dwie akcje naborowe w SP 10 i SP 17. 17.09 odbyło się ognisko dla rodziców z pokazem slajdów z obozu . Wcześniej jeszcze ZZ z kilkoma harcerzami brał udział w Pielgrzymce ZHR-u na Jasną Górę(9-11.09 )gdzie Sławek udzielił wywiadu publicznemu radiu . Wycieczka rowerowa na Wały Chrobrego odbyła się 1.10. Tydzień później odbył się kurs zastępowych cz. 1(Szlak 1. 7-8.10.) w Wodzisławiu Śląskim (ZST) w którym brało udział 4 harcerzy (Olaf Lebok , Szymon Kuś , Mateusz Zając, Kamil Opic ). Wszyscy zaliczyli kurs , oboźnym na kursie był Sławek Kopacz . Po kursie odczytany został rozkaz Komendanta Górnośląskiej Chorągwi harcerzy przyznająca imię naszej drużynie : „5 Wileńskiej Brygady AK”, oraz drużynowy – Tom otrzymał stopień podharcmistrza (dzień wcześniej zamknął pozytywnie próbę(na KI). Kolejna wędrówka ZZ-u odbyła się 14-15.10. Harcerze pojechali na Jurę do jaskiń , na wspinaczkę oraz marsz na orientację. W Brzeźnicy w dniach 21-23.10 odbył się biwak razem ze środowiskiem raciborskim . Było rekordowa ilość harcerzy : 27 . Kanwą była selekcja służb specjalnych . Na biwaku powołany został 4 zastęp „Lufa” którego zastępowym został Michał Bożek . Kolejne akcje naszej drużyny to udział w pogrzebie kombatanta Pawła Kowola , udział w Marszu Wszystkich Świętych , nocka ZZ-u „morska” oraz udział w uroczystościach Święta Niepodległości po których odbyła się gra miejska o orlętach lwowskich . W dniach 18-19.11 w Gliwicach i Smolnicy stoczyliśmy bardzo ważną bitwę o tytuł najlepszej drużyny leśnej w chorągwi . Udało się pokonaliśmy naszych rywali z Raciborza i zostaliśmy drużyną orlą – drugą drużyną w chorągwi ( za 1 BDH ).

                                        Etap 7
5WDH „Wilki” 19.11.2016 – 8.10.2017 DRUŻYNA ORLA

Po zwycięstwie w TDL-u zorganizowaliśmy wspólną zabawę andrzejkowa dla całego środowiska (24.11 ) . Pod koniec listopada i grudniu odbyła się seria zbiórek rycerskich oraz dwie wigilijki : jedna dla całego środowiska , druga dla wędrowników , ZZ-u i wędrowniczek . Tak zakończyliśmy udany i obfity w wydarzenia rok 2016 . Przed zimowiskiem odbyły się dwie wędrówki ZZ-u i wędrowników w Beskidy Śląsko -Morawskie w regiony przyszłego zimowiska ( w styczniu i grudniu ). Zimowisko -pierwsze oficjalne naszej drużyny (dla około 20 harcerzy ) odbyło się w dniach 20-24.01 w Dolnej Łomnej niedaleko Jabłonkowa na Zaolziu w budynku mniejszości polskiej . Kanwą były wojny Polsko – kozackie w XVII w. Zastępy wcielały się w chorągwie Kozackie Polskie , Litewskie i czambuł Tatarski . Byliśmy też na wędrówce w górach oraz odwiedziliśmy polską szkołę w Dolnej Łomnej. Na zimowisku byli z nami wędrownicy z Bielska (2 BDW )oraz nasze harcerki . Na zimowisku przyrzeczenie złożył Szymon Brzdęk . Zaraz po zimowisku trzy osoby (Mateusz Zając , Olaf Lebok , Kamil Opic ) pojechały na kurs zastępowych „Perć” który odbywał się tradycyjnie w Bielsku i na Prusowie .Wszyscy zdali . Po zimowisku mianowany został kolejny przyboczny : Daniel Mazurek . Od grudnia do końca stycznia zbieraliśmy także paczki dla kombatantów na wschodzie w ramach akcji Rodacy – Bohaterom . Z zebranymi paczkami pojechaliśmy na Litwę w rejon Solecznik w marcu . Po rozwiezieniu paczek mieliśmy wspólną zbiórkę z harcerzami i harcerkami z Solecznik . W ostatni dzień zwiedziliśmy Wilno . Wcześniej jeszcze w budowlance odbył się kolejny biwak naszej drużyny z okazji DMB . Były z nami dwie drużyny harcerzy z Bytomia (2BDH , XII BDH ) oraz drużyny harcerek z Bytomia , Wodzisławia , oraz zuchy z Bytomia . W dniach 24-26.03 byliśmy w Warszawie na Rajdzie Meksyk 2 (akcja odbicia Rudego pod Arsenałem) . W marcu odbyła się kolejna nocka szkoleniowa dla wędrowników i ZZ-u w budowlance . Kilku harcerzy brało udział w EDK w Świerklanach . W kwietniu to tradycyjnie udział w drodze krzyżowe ulicami miasta , straż honorowa przy Bożym Grobie , no i turniej zastępów w Kuźni Raciborskiej . W turnieju byliśmy bezkonkurencyjni dwa pierwsze miejsca przypadły naszym zastępom : zwyciężył „Młot „ , przed „Żelaznym” . 24.04 braliśmy udział na Mszy Świętej za ojczyznę (Msza Katyńska) z pocztem sztandarowym AK . Kolejna uroczystość patriotyczna to obchody Konstytucji 3 maja także z pocztem sztandarowym AK. Po uroczystościach patriotyczno religijnych rozkazem drużynowego nastąpiła zmiana zastępowego w Żelaznym Tymka zstąpił Szymon Kuś . Zlot chorągwi odbył się w Wiśle Wielkiej przy HOW-ie .Naszym zadaniem było przygotowanie pikniku dla rodziców i mieszkańców – harcerskiej wioski . Na początku zlotu mianowany został kolejny przyboczny – Tymoteusz Wardenga. Na zlocie przyrzeczenie złożył Wojtek Kuś .Pod koniec maja trzech harcerzy brało udział w rajdzie historyczno – turystycznym IPN na Baraniej Górze ( Tymek , Sławek , Michał), gdzie w kategorii gimnazjum zajęli bezapelacyjnie pierwsze miejsce . ZZ brał udział jeszcze w Pielgrzymce rowerowej do Piekar (28.05). W czerwcu odbyły się dwa spływy kajakowe : pierwszy to Mała Panew – spływ całego środowiska i rodziców, oraz spływ dla wędrowników , wędrowniczek i ZZ-u -Widawka . Rok harcerski zamknięto ogniskiem całego środowiska tydzień przed obozem . Na ognisku tym nastąpiła kolejna zmiana zastępowego Nowym zastępowym Burego został Olaf Lebok , Mikołaj dotychczasowy zastępowy został kwatermistrzem drużyny . Obóz tego roku zaplanowany był w Bielicach w Kotlinie Kłodzkiej . Przed obozem kwaterka dla wędrowników i ZZ-u . W czerwcu i lipcu odbył się drugi samodzielny obóz 5WDH „Wilki” (27-18.07.2017). Kanwą były Powstania Śląskie . Harcerze wcielali się w Grupy Operacyjne walczące w III Postaniu Śląskim : GO Północ , GO Południe , GO Wschód , GO Środek . W rywalizacji zdobywali kolejne tereny plebiscytowe .Na obozie były też harcerki z Wodzisławia i Zawadzkiego i Raciborza . Uczestników z kadrą było łącznie około 50 ( w tym harcerzy z 5WDH „Wilki” -22). W ramach kanwy odbyła się inscenizacja odbyło się kilka bitew powstańczych oraz plebiscyt . W ramach wędrówki zdobyliśmy Szczeliniec Wielki w Górach Stołowych , oraz zwiedzaliśmy podziemia Twierdzy w Kłodzku , a w drugi i trzeci dzień , przeszliśmy górami do obozu , z noclegiem pod Śnieżnikiem .. Pod koniec obozu ZZ miał drugą wędrówkę w Góry Złote . Pod koniec obozu Błażej Świętochowski złożył przyrzeczenie . Po obozie Tymek był na koloni zuchowej w Rogalinku . Trzech harcerzy (Tom , Tymek , Sława ) brało udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę ( 4dni marszu ) . Pod koniec wakacji Tymek i Sława wzięli udział w kursie drużynowych Pajęczarnia . Zaliczyli obydwaj – Tymek z wyróżnieniem (1 lokata w drużynowych zuchów ) , Sławek w drużynowych harcerzy . Nowy rok harcerski zaczął się od wędrówki ZZ-u i wędrowników na Lysą Horę 2. 09. Później w drugi weekend września pojechaliśmy na pielgrzymkę ZHR-u na Jasną Górę . Po powrocie zaczęła się akcja „najemnicy” – czyli akcje naborowe w trzech szkołach Wodzisławia ?Śl. (SP 3, SP 21 SP 17) , oraz serie zbiórek ponaborowych , dzięki czemu stan liczbowy naszej drużyny osiągnął 40 harcerzy . We wrześniu odbyły się jeszcze trzy akcje . Pierwsza to Misja specjalna w czasach posapokaliptycznych zbiórka z nocką ZZ-u i wędrowników na Sauerze . Druga to kolejny Rajd turystyczno – historyczny IPN -u na Hali Miziowej , gdzie Tymek , Sławek i Michał kolejny raz wygrali tym razem w kategorii liceum . W ostatni dzień września odbyła się wycieczka rowerowa do Studzionki Jankowickiej , gdzie ćwiczyliśmy przygotowania do TDL-u . TDL odbywał się tym razem w Wiśle Malince w dniach 7-8.10.2017. Tym razem naszymi konkurentami były dwie drużyny z Bielska : słynna jedynka (1BDH która w zeszłym roku była 7 w Polsce) oraz IX BDH , więc zapowiadała się twarda walka. I tak było . Do turnieju przygotowaliśmy się starannie , opłaciło się wygraliśmy – jesteśmy najlepszą drużyną w Chorągwi Górnośląskiej , oi oczko wyżej niż w zeszłym roku .

 

Etap 8
5WDH „Wilki” 8.10.2017 -nadal -Najlepsza drużyna Chorągwi
DRUŻYNA ORLA

Tydzień po TDL-u odbyła się dwudniowa wędrówka ZZ-u i wędrowników na Babią Górę (Głuchaczki) , a w ostatni weekend października pierwszy biwak w tym roku harcerskim w budowlance gdzie pobilismy kolejny rekord uczestnictwa :29 osób . Na biwaku nowi harcerze zaliczyli próbę odwagi w nocnym samotnym przejściu . Kanwą byli odkrywcy nieznanych terenów . Ostatniego października odbył się kolejny Marsz Wszystkich Świętych ulicami Wodzisławia . Na początku listopada w budowlance odbyła się pierwsza nocka w tym roku harcerskim dla ZZ-u i wędrowników . Odbyła się tam kuźnia idei , debaty oraz mecze harcerskiego rugby gdzie rywalizowały trzy ekipy : wędrownicy (1 miejsce) , ZZ (2 miejsce ) i nowi ( 3 miejsce )