Harce- punktacja

PUNKTACJA ZA HARCE

PUNKTACJA ZA HARCE

  17.03.2020 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03
          Zadania- harce

  ZASTĘPY
Harcerze
 
1.nogi na suficie
2.znaleźć min. 6/9 nieprawidłowości w mundurze
1. Porządek w pokoju
2. Cytat na korze brzozowej
3. 10 słówek w innym języku
1. Stos ogniskowy
2. Deser
3. 3 zagadki logiczne
1.Przebrać się za postać z bajki 2.konstrukcja z zapałek 3.pomyć naczynia 1.telefon 2.plan pokoju 3. zdjęcie gdy miało się pięć lat i w mundurze 1.film 2.harc 3.szyfr 1. kartka A3/A4
2.ślady zwierząt
3.wykwintna potrawa
ZASTĘP MŁOT              
1. Adam Klimek 1, 2 1, 2, 3 1,2, 3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3+
2. Paweł Bogucki 1,2 1, 2, 3 1,2, 3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,3+
3.Daniel Świerczek 1,2 1, 2, 3 1, 2,3        
4.Daniel Grabarczyk 1, 2 1, 2, 3  1, 2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,3+
5.Nikodem Krypczyk 1,2 1, 2, 3 1, 2, 3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,3+
6.Fabian Pałaczyński 1,2 1, 2, 3 1, 2, 3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3+
7.Dominik Pałaczyński 1,2 1, 2, 3 1, 2, 3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3+
8. Bartek Brychcy 1,2 1, 2, 3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2 1,3+
ZASTĘP ZEUS              
1.Mateusz Zając 1, 2 1, 3+ 2 3 3 2,3,1 1+
2.Szymon Brzdęk   1     2,3      
3.Bartek Brzdęk   1 1 2  1 2 3,2,1 1 3 1  
4.Damian Dyringer     3   1, 1,2,3  
5.Paweł Biela 1,2 1, 2 1,2,3+ 1, 2,3 1,2,3 3,1 ,2   1,2,3+
6. Pakuła Kamil     3        
7. Sosna Kuba              
ZASTĘP ŻELAZNY              
1.Wojtek Kuś     1        
2.Krystian Gilewicz 1,2 1,2 2,        
3.Konrad Bugla 1,2 1, 2 2,1,3 1,2,3 2,3 2,3,1 1
4.Konrad Wardenga 1,2 1,2,3 1,2, 3+ 1,2,   1,3 1,3+
5.Bartosz Jacek 2   2        
6. Mateusz Kiełkowski 1 1, 2,        
7. Karol Biela 1,2 1,2,3 1,2, 3 1,2,3 1,2,3 1,3 1,3
8. Szymon Gawlica              
9.Radek Bazan              
ZASTĘP LUFA              
1. Oliwier Morawski 1,2 1,2,3 1, 2, 3 1,2 2,3 1,2,3  
2.Oliwier Kwietniowski 1,2 1,2, 1,2,3 1,2,3   1,2,3  
3.Bartek Wątroba-Pawlus 1,2 1,2, 1,3,2 3 1 2  
4. Kalwar Paweł   1, 1 1,2,3 1   3,1
5. Rafał Szulerecki       2,3 1 2 1,2
6. Dominik Buchta 1,2 1,2, 2,3 1,2     3
7. Igor Berger              
8. Bartosz Sikora       3      
9. Kacper Dębski              
ZASTĘP BURY              
1.Paweł Malczewski 2   2   2,3   1,3
2.Kamil Albiński             3
3.Filip Białecki   1   1   2 1
4. Zbyszek Białecki       1,2      
5. Michał Białecki              
6. Alan Gościniak 2 1, 1,2 3 2,3    
7. Alan Strojek              
ZASTĘP SECRETI              
1.Kacper Oślizło              
2. Krzysztof Sternadel              
3.Rafał Magdziorz              
4. Mateusz Zając              
               
1.Kacper Rugor 1 1 2,3   1,3 1,3  
2. Kamil Kwiatkowski              
3. Kamil Opic              
HARCERKI              
1.Michalina Świeczyńska 1 2   1,2 1 3 1
2.Emilia Kędzior     2 1      
3. Kinga Gilewicz              
4. Faustyna Wardenga 1,2 2, 2 1,2,3   1,3  
5. Angelika Golec     3 2      

PUNKTACJA ZA HARCE

  24.03 25.03 26.03 27.03.20 28.03 29.03                          
          Zadania- harce

  ZASTĘPY
Harcerze
 
1. piosenka nauka
2. Bieg
3. Ouer kod
1.rzeźba mydło
2. Dla rodzeństwa
3. fotoshop
  1.postny posiłek
2. Pasowa pas
3. sprawnosć
1. postacie, zdjecia
2.Elegancki gentelman
3. Poodkurzać
1,Karta dziura
2. Azymut
3.  śniadanie
                         
ZASTĘP MŁOT                                      
1. Adam Klimek 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1                          
2. Paweł Bogucki 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3                            
3.Daniel Świerczek                                      
4.Daniel Grabarczyk 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3                              
5.Nikodem Krypczyk 1,2,3 1,2   2                              
6.Fabian Pałaczyński 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2                              
7.Dominik Pałaczyński 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2                              
8. Bartek Brychcy 1,2,3 1,2                                  
ZASTĘP ZEUS                                      
1.Mateusz Zając 3   3   2   2   3  2                          
2.Szymon Brzdęk                                      
3.Bartek Brzdęk   1       3                            
4.Damian Dyringer 1,2,3 ,2,3 1 2,1                              
5.Paweł Biela 1,2,3 1,2,3 1,2,3   1,2,3   1,2,3   1 2 3                          
6. Pakuła Kamil                                      
7. Sosna Kuba                                      
ZASTĘP ŻELAZNY                                      
1.Wojtek Kuś                                      
2.Krystian Gilewicz                                      
3.Konrad Bugla   1,2 2                                
4.Konrad Wardenga                                      
5.Bartosz Jacek                                      
6. Mateusz Kiełkowski                                      
7. Karol Biela   1,2,3 1,2,3 1,2                              
8. Szymon Gawlica                                      
9.Radek Bazan                                      
ZASTĘP LUFA                                      
1. Oliwier Morawski 1,2,3 1,2,3   2,3                              
1. Oliwier Morawski                          
2.Oliwier Kwietniowski                          
3.Bartek Wątroba-Pawlus 3 2,3 3                    
4. Kalwar Paweł 2 3,   3                  
5. Rafał Szulerecki                          
6. Dominik Buchta                          
7. Igor Berger                          
8. Bartosz Sikora                          
9. Kacper Dębski                          
ZASTĘP BURY 2,3                        
1.Paweł Malczewski     2                    
2.Kamil Albiński                          
3.Filip Białecki                          
4. Zbyszek Białecki                          
5. Michał Białecki     3,1                    
6. Alan Gościniak                          
7. Alan Strojek                          
ZASTĘP SECRETI                          
1.Kacper Oślizło                          
2. Krzysztof Sternadel                          
3.Rafał Magdziorz                          
4. Mateusz Zając                          
  1,3                        
1.Kacper Rugor                          
2. Kamil Kwiatkowski       3                  
3. Kamil Opic                          
HARCERKI 1   2                    
1.Michalina Świeczyńska       1                  
2.Emilia Kędzior                          
3. Kinga Gilewicz 1                        
4. Faustyna Wardenga       1                  
5. Angelika Golec