Harce punktacja

Zadania- harce


ZASTĘPY
Harcerze

15.04 1.5 kawałów 2. wycieczka 3.lemoniada 16.04 1. znaki patrolowe 2. porządki 3.świeci 17.04 dzień munduru 2. biwak w domu 3. piosenka 18.04 1. komiks 2. ciecz nienutonowa 3 odkurzanie 19.04 1. koronka 2. jajko 3.film
ZASTĘP MŁOT
1. Adam Klimek 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
2. Paweł Bogucki 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,3 1,3
3.Daniel Świerczek
4.Daniel Grabarczyk 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
5.Nikodem Krypczyk
6.Fabian Pałaczyński 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2,3 1,3
7. Dominik Pałaczyński 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2,3 1,3
8. Bartek Brychcy
ZASTĘP ZEUS
1.Mateusz Zając
2.Szymon Brzdęk
3.Bartek Brzdęk
4.Damian Dyringer
5.Paweł Biela 1,3,2 2,1,3 2,3,1 2,1,3 2,1,3
6. Pakuła Kamil
7. Sosna Kuba
ZASTĘP ŻELAZNY
1.Wojtek Kuś
2.Krystian Gilewicz
3.Konrad Bugla
4.Konrad Wardenga
1,2,3 1,2,3
1
5.Bartosz Jacek
6. Mateusz Kiełkowski
7. Karol Biela 2,3,1 1,2,3 2,1 1,2,3 3,1,2
8. Szymon Gawlica
9.Radek Bazan
ZASTĘP LUFA
1. Oliwier Morawski
2. Oliwier Kwietniowski 3,2 1,2,3 1,2,3 2 1,2,3
3.Bartek Wątroba-Pawlus 3 3 3 2
4. Kalwar Paweł 3,1
3,2 3
5. Rafał Szulerecki
6. Dominik Buchta
7. Igor Berger
8. Bartosz Sikora
9. Kacper Dębski
ZASTĘP BURY
1.Paweł Malczewski
2.Kamil Albiński 3 2 2

3.Filip Białecki
4. Zbyszek Białecki
5. Michał Białecki
6. Alan Gościniak 3 1 3 3 1
7. Alan Strojek
ZASTĘP SECRETI
1.Kacper Oślizło
2. Krzysztof Sternadel
3.Rafał Magdziorz
4. Mateusz Zając


1.Kacper Rugor
2. Kamil Kwiatkowski
3. Kamil Opic
HARCERKI
1.Michalina Świeczyńska
2.Emilia Kędzior
3. Kinga Gilewicz
4. Faustyna Wardenga
5. Angelika Golec
Zadania- harce


ZASTĘPY
Harcerze

20.04 1.szachy 2. pozycja boczna 3. mem 21.04 1.potrawa 2.głosy 3.rower 22.04 1.słówka 2.wykleci 3.pranie 23.04 1.sprawnosc 2.telefon 3.przejscie 24.04 1. zespół 2. pompki 3.smieci
ZASTĘP MŁOT
1. Adam Klimek 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
2. Paweł Bogucki 1,3 1,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3
3.Daniel Świerczek
4.Daniel Grabarczyk 1,2,3 1,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
5.Nikodem Krypczyk
6.Fabian Pałaczyński 2,3 1,3 1,3 1,2 1,2,3
7.Dominik Pałaczyński 2,3 1,3 1,3 1,2 1,2,3
8. Bartek Brychcy
ZASTĘP ZEUS
1.Mateusz Zając
2.Szymon Brzdęk
3.Bartek Brzdęk
4.Damian Dyringer
5.Paweł Biela 3,1,2 3,2,1 1,3,2 3,2,1 1,3,2
6. Pakuła Kamil
7. Sosna Kuba
ZASTĘP ŻELAZNY
1.Wojtek Kuś
2.Krystian Gilewicz
3.Konrad Bugla
4.Konrad Wardenga 1,2,3 2,1 1,2,3 1,3 3,2,1
5.Bartosz Jacek
6. Mateusz Kiełkowski
7. Karol Biela
1 2,1 1 3
8. Szymon Gawlica 1 1


9.Radek Bazan
ZASTĘP LUFA
1. Oliwier Morawski
2. Oliwier Kwietniowski 1,3,2 1 1,3,2 1,3,2 2,3,1
3.Bartek Wątroba-Pawlus 1 3 1
2,3
4. Kalwar Paweł1
5. Rafał Szulerecki
6. Dominik Buchta
7. Igor Berger
8. Bartosz Sikora
9. Kacper Dębski
ZASTĘP BURY
1.Paweł Malczewski
2.Kamil Albiński
3.Filip Białecki
4. Zbyszek Białecki
5. Michał Białecki
6. Alan Gościniak
7. Alan Strojek
ZASTĘP SECRETI
1.Kacper Oślizło
2. Krzysztof Sternadel
3.Rafał Magdziorz
4. Mateusz Zając


1.Kacper Rugor
2. Kamil Kwiatkowski
3. Kamil Opic
HARCERKI
1.Michalina Świeczyńska
2.Emilia Kędzior
3. Kinga Gilewicz
4. Faustyna Wardenga
5. Angelika Golec
Zadania- harce


ZASTĘPY
Harcerze

25.04 1.sprawność zuchowa 2.zagadka 3.dzieciństewo 26.04 1.drzewo 2.kadr 3. trening 27.04 1.wyplatanie 2. podbijanie 3. wywietrzenie 29.04 1.wedrówka 2.słowa 3.rzecz z rodzicami 30.04 1.miejsca 2.szyfr 3. ulubione potrawy 1.05 1.północ 2. symbole 3.tor przeszkód
ZASTĘP MŁOT

1. Adam Klimek
1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
2. Paweł Bogucki
3 2,3 2,3 2,3 2,3
3.Daniel Świerczek

3,2,14.Daniel Grabarczyk
2,3 1,2,3 2,3 2,3 1
5.Nikodem Krypczyk

6.Fabian Pałaczyński
1,3 2,3 1,3 1,3
7.Dominik Pałaczyński
1,3 2,3 1,3 1,3
8. Bartek Brychcy

ZASTĘP ZEUS

1.Mateusz Zając

2.Szymon Brzdęk

3.Bartek Brzdęk

4.Damian Dyringer

5.Paweł Biela 2,3,1 2,3,1 3,2,1 3,1,2 3,2,1 1,2,3
6. Pakuła Kamil

7. Sosna Kuba

ZASTĘP ŻELAZNY

1.Wojtek Kuś

2.Krystian Gilewicz

3.Konrad Bugla

4.Konrad Wardenga 1,2,3 1,3,2 1,2,3 1,2,3 1,3,2 3,2,1
5.Bartosz Jacek

6. Mateusz Kiełkowski

7. Karol Biela 2,1,3 1,3,2 3,1 2
1,3,2
8. Szymon Gawlica

9.Radek Bazan

ZASTĘP LUFA

1. Oliwier Morawski

2. Oliwier Kwietniowski 1,2,3 1,3,2 2,3, 3

3.Bartek Wątroba-Pawlus
2,3 2 2 3
4. Kalwar Paweł 3 15. Rafał Szulerecki

6. Dominik Buchta

7. Igor Berger

8. Bartosz Sikora

9. Kacper Dębski

ZASTĘP BURY

1.Paweł Malczewski

2.Kamil Albiński

3.Filip Białecki

4. Zbyszek Białecki

5. Michał Białecki

6. Alan Gościniak

7. Alan Strojek

ZASTĘP SECRETI

1.Kacper Oślizło

2. Krzysztof Sternadel

3.Rafał Magdziorz

4. Mateusz Zając
1.Kacper Rugor

2. Kamil Kwiatkowski

3. Kamil Opic

HARCERKI

1.Michalina Świeczyńska

2.Emilia Kędzior

3. Kinga Gilewicz

4. Faustyna Wardenga

5. Angelika Golec

Zadania- harce


ZASTĘPY
Harcerze

2.05 1. flaga 2.buty 3. list 3.05 1.hymn 2.znaki kolacja 4.05 1. Zgaś swieczkę 2.podbijanie 3. gra 5.05 1.trening 2.piosenka 3.zdjecia filmowe 6.05 1.drzewa 2.kubki i talerze 3. dobry uczynek
ZASTĘP MŁOT
1. Adam Klimek
2. Paweł Bogucki
3.Daniel Świerczek
4.Daniel Grabarczyk
5.Nikodem Krypczyk
6.Fabian Pałaczyński
7.Dominik Pałaczyński
8. Bartek Brychcy
ZASTĘP ZEUS
1.Mateusz Zając
2.Szymon Brzdęk
3.Bartek Brzdęk
4.Damian Dyringer
5.Paweł Biela 1,2,3 3,2,1 1,2,3 1,2,3 1,2,3
6. Pakuła Kamil
7. Sosna Kuba
ZASTĘP ŻELAZNY
1.Wojtek Kuś
2.Krystian Gilewicz
3.Konrad Bugla 1
2

4.Konrad Wardenga 1,2,3 1,2,3


5.Bartosz Jacek2,3
6. Mateusz Kiełkowski
7. Karol Biela 1,2 2 1 1,3 1,2,
8. Szymon Gawlica
9.Radek Bazan
ZASTĘP LUFA
1. Oliwier Morawski
2. Oliwier Kwietniowski
3.Bartek Wątroba-Pawlus 1 1 1,2 1 3,2
4. Kalwar Paweł 1 1


5. Rafał Szulerecki
6. Dominik Buchta
7. Igor Berger
8. Bartosz Sikora
9. Kacper Dębski
ZASTĘP BURY
1.Paweł Malczewski
2.Kamil Albiński3
3.Filip Białecki
4. Zbyszek Białecki
5. Michał Białecki
6. Alan Gościniak

2,1 1
7. Alan Strojek
ZASTĘP SECRETI
1.Kacper Oślizło
2. Krzysztof Sternadel
3.Rafał Magdziorz
4. Mateusz Zając


1.Kacper Rugor
2. Kamil Kwiatkowski
3. Kamil Opic
HARCERKI
1.Michalina Świeczyńska
2.Emilia Kędzior
3. Kinga Gilewicz
4. Faustyna Wardenga
5. Angelika Golec
Zadania- harce


ZASTĘPY
Harcerze

7.05 1.zwiad 2. wieża 3. krawat 8.05 1. teatr 2. barwy chust 3. Dzień bez słodyczy 9.05 1. nakrycie 2.sznury 3. mail 10.05 1. kluski 2. miejsce na obóz 3. doświadczenie 11.05 1. posiłek jarski 2.filmik wyjazdy
ZASTĘP MŁOT
1. Adam Klimek
2. Paweł Bogucki
3.Daniel Świerczek
4.Daniel Grabarczyk
5.Nikodem Krypczyk
6.Fabian Pałaczyński
7.Dominik Pałaczyński
8. Bartek Brychcy
ZASTĘP ZEUS
1.Mateusz Zając
2.Szymon Brzdęk
3.Bartek Brzdęk
4.Damian Dyringer
5.Paweł Biela 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3
6. Pakuła Kamil
7. Sosna Kuba
ZASTĘP ŻELAZNY
1.Wojtek Kuś
2.Krystian Gilewicz
3.Konrad Bugla
4.Konrad Wardenga
5.Bartosz Jacek 1
1,2
1,2
6. Mateusz Kiełkowski
7. Karol Biela 2 2,3 1,3,2 2,1,3 3,1
8. Szymon Gawlica


2
9.Radek Bazan
ZASTĘP LUFA
1. Oliwier Morawski
2. Oliwier Kwietniowski
3.Bartek Wątroba-Pawlus 3
1
1
4. Kalwar Paweł
5. Rafał Szulerecki
6. Dominik Buchta
7. Igor Berger
8. Bartosz Sikora
9. Kacper Dębski
ZASTĘP BURY
1.Paweł Malczewski
2.Kamil Albiński
3.Filip Białecki
4. Zbyszek Białecki
5. Michał Białecki
6. Alan Gościniak1
7. Alan Strojek
ZASTĘP SECRETI
1.Kacper Oślizło
2. Krzysztof Sternadel
3.Rafał Magdziorz
4. Mateusz Zając


1.Kacper Rugor
2. Kamil Kwiatkowski
3. Kamil Opic
HARCERKI
1.Michalina Świeczyńska
2.Emilia Kędzior
3. Kinga Gilewicz
4. Faustyna Wardenga
5. Angelika Golec
Zadania- harce


ZASTĘPY
Harcerze

12.05 1. strona 2.zdjecie 3. litania 13.05 1. drużyny 2. kto to 3. rower 14.05 15.05 16.05
ZASTĘP MŁOT
1. Adam Klimek
2. Paweł Bogucki3.Daniel Świerczek
4.Daniel Grabarczyk
5.Nikodem Krypczyk
6.Fabian Pałaczyński
7.Dominik Pałaczyński
8. Bartek Brychcy
ZASTĘP ZEUS
1.Mateusz Zając
2.Szymon Brzdęk
3.Bartek Brzdęk
4.Damian Dyringer
5.Paweł Biela 1,2,3 1,2,3


6. Pakuła Kamil
7. Sosna Kuba
ZASTĘP ŻELAZNY
1.Wojtek Kuś
2.Krystian Gilewicz
3.Konrad Bugla
4.Konrad Wardenga
5.Bartosz Jacek
6. Mateusz Kiełkowski
7. Karol Biela 38. Szymon Gawlica
9.Radek Bazan
ZASTĘP LUFA
1. Oliwier Morawski
2. Oliwier Kwietniowski
3.Bartek Wątroba-Pawlus
4. Kalwar Paweł 3,2 1


5. Rafał Szulerecki
6. Dominik Buchta
7. Igor Berger
8. Bartosz Sikora
9. Kacper Dębski
ZASTĘP BURY
1.Paweł Malczewski
2.Kamil Albiński
3.Filip Białecki
4. Zbyszek Białecki
5. Michał Białecki
6. Alan Gościniak
7. Alan Strojek
ZASTĘP SECRETI
1.Kacper Oślizło
2. Krzysztof Sternadel
3.Rafał Magdziorz
4. Mateusz Zając


1.Kacper Rugor
2. Kamil Kwiatkowski
3. Kamil Opic
HARCERKI
1.Michalina Świeczyńska
2.Emilia Kędzior
3. Kinga Gilewicz
4. Faustyna Wardenga
5. Angelika Golec