Biwak Zuchów „Rycerze Króla Artura”

W dniach 5-6 Listopada, zuchy i zuchenki miały swój wspólny biwak. Biwak był zwieńczeniem naszych przygód wraz z królem Arturem. Zuchy dzięki swojej dzielności i odwadze pokonały uzurpatora i przywróciły władzę w ręce króla Artura. Wiele ciekawych przygód, zajęć, zadań, nie sposób tutaj opisać. Nowe zuchy otrzymały także swoją pierwszą chustę zuchową.

Zaś w nocy mianowani na przybocznych zostali Paweł Malczewski i Adam Klimek! Zaś następnego dnia wodzowskie imiona otrzymali
Paweł Malczewski- Czerwona Chmura, Bartek Jacek- Wielka Stopa oraz Adam Klimek – Pizi.

Na zakończenie biwaku, po złapaniu wroga, i wyciągnięciu ponownie włożone w skałę, miecza, zły czar prysł. Uwolnieni rycerze (harcerze), przekazali zuchom sprawności „Rycerz”, zaś zuchy na zakończenie urządziły ucztę, układając ze słodyczy całe zamki.

Tymek, harcerz