Biwak Skandianie 15-16.06.2018 Wodzisław

Po przyjeździe na miejsce harcerze podzieleni zostali na trzy drużyny , drużyny wybrały swoją nazwę (Miolnar , Północne Wilki , Topór ) wybrały swojego wodza (skirla) , przygotowały okrzyk bojowy , oraz umalowały się w swoje barwy. Następnie Skandianie musieli przygotować własne miejsce do spania (budowa namiotu z plandek) , potem były rywalizacje siłowe , mycie się kolacja i ognisko. W nocy gra nocna – zdobycie twierdzy. Następny dzień rano po śniadaniu to szkolenie w zakresie pionierki i ognia. W ramach zadań mieli wykonać konkretne krzesło (wyplecione). Obiad przygotowywali sobie samodzielnie na ognisku. Na zakończenie biwaku przyjechali rodzice , zuchy i harcerki i odbyło się ognisko kończące rok harcerski środowiska

.