147 paczek dla Kombatantów na 100 lecie Odzyskania Niepodległości

W ramach akcji Rodacy – Bohaterom (Stowarzyszenia Odra -Niemen) oraz akcji Niepodległa udało nam się zebrać 147 paczek dla kombatantów na Kresach Wschodnich. Akcja spotkała się z dużym odzewem harcerzy, harcerek, wędrowników, wędrowniczek, zuchów i rodziców wodzisławskiego ZHR-u. Paczki zostały zebrane w szkołach kościołach w zakładach pracy rodziców oraz wśród znajomych i przyjaciół. Akcję zbierania paczek przeprowadziliśmy po raz trzeci jednak w tym roku zebraliśmy rekordową ilość paczek – 147. Paczki zbieraliśmy w okresie grudzień – styczeń, następnie czekało nas przepakowywanie i sortowanie zawartości zebranych darów (łącznie dwie tony). Pakowanie paczek odbyło się w dniach 12.01 i 22.02.2018. W pakowaniu uczestniczyli wędrownicy i ZZ drużyny i dwie wędrowniczki. Spakowane paczki pojechały do kombatantów na Ukrainę, Białoruś i Litwę.

Tom